Pantha rhei
 
Pantha rhei, azaz minden folyik, minden mozog, mondta egykoron Hérakleitosz, a nagy görög filozófus, rámutatva, hogy minden jelenség természete a folyamatos átalakulás, az egyetlen állandó maga a változás. Ezen egyetemes törvény érvényessége tetten érhető volt az Intarzia Fabula története során is. Több mint tíz évvel ezelőtt, egy tettre váltott merész gondolatból megszületett az első, kizárólag egy gazdasági ágazatnak, a faiparnak szentelt erdélyi ma-gyar nyelvű szaklap. A hazai magyar nyelvű sajtóban egye-dülálló jelenség maradt a kiadvány, mely az évek folyamán szakadatlanul változott, megújult, külalakjában szépült, tartalmában gazdagodott. Most újabb változás ideje jött el: a lapszám, melyet kezében tart a kedves olvasó, nemcsak a 2008-as év, hanem a Fabula történetének utolsó száma is. A folyóirat megszűntét bizonyára veszteségként fogják megélni sokan azok közül, akik az évek során forgatták, több-kevesebb rendszerességgel olvasói voltak. Mi sem természetesebb ennél, magam is így érzek. A Fabula azonban nem tűnik el, csupán átalakul, a jövőben internetes hírpor-tálként áll a faipari szakemberek, a fafeldolgozás iránt érdeklődők rendelkezésére, melyen igyekszünk minél több olyan információt elhelyezni, mely az erdélyi fások számára fontos-sággal bírhat. Továbbra is várjuk apróhirdetéseiket, melyek az interneten sokkal többek számára elérhetőek, mint nyomtatott formában. Azzal, hogy a nyomtatott változatról elektronikusra vált, a Fabula lényegében a sajtóban világszinten megnyilvánuló tendenciát követi, meghallotta az idő szavát, és engedelmeskedik neki.
Ne feledjék tehát: www.intarziafabula.ro. Maradjanak velünk a virtuális térben is!
 
Pengő Zoltán
 
 
 
Imageline © 2007
www.woodholz.ro